Εκδηλώσεις

  • 2016

6/6/2016 εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του Περιβάλλοντος με θέμα: «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδο οικονομικής κρίσης» στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου «ΚΑΜΙΝΙ»

  • 2015

30/3/2015 Εκδήλωση απολογισμού με θέμα: «6 χρόνια Σύνδεσμος» στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου «ΚΑΜΙΝΙ»

  • 2010

Εκδήλωση Δημόσιου Απολογισμού την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ψυχικού (οδός Δρόση και Δροσίνη, πλατεία Σολωμού)

  • 2009

1η Εκδήλωση Παρουσίασης των Σκοπών του Συνδέσμου την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ψυχικού (οδός Δρόση και Δροσίνη, πλατεία Σολωμού)