Δήμοι Μέλη Συνδέσμου

Τον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων απαρτίζουν 3 Δήμοι της Αττικής.