Πρόεδρος, Δ.Σ. & Εκτελεστική Επιτροπή

2008-2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2008-2010: ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2008-2011:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΜΕΛΗ:

 • ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (στις 15-3-2010 μετά από παραίτηση ανέλαβε καθήκοντα ο ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)
 • ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2008-2010:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ:  ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

2011-2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2011-2013: ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2011-2013:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΜΕΛΗ:

 • ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2011-2013:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

2013-2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2013-2014: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2013-2014:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
ΜΕΛΗ:

 • ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2013-2014:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ: ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

2014-2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2014-2016: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-2016:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
ΜΕΛΗ:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 • ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2014-2016:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ